Một số nữ sinh đại học khỏa thân quay phim tự làm trong thư viện Columbia, vì nghệ thuật

Một số nữ sinh đại học khỏa thân đã quay một bộ phim thuộc thể loại nghệ thuật về nữ quyền trong Thư viện của Columbia, hoàn chỉnh với nội dung nhại lại lời khởi xướng nữ quyền. Đó luôn là một ngày tốt lành khi tôi đánh máy được cả 'nữ sinh đại học khỏa thân' và 'trường cũ Ivy League của tôi.'