NONAME

Rapper Chicago tập hợp các thành viên của cộng đồng sáng tạo bị giam giữ ở Mỹ lại với nhau để khám phá trường hợp đòi bị bãi bỏ trong bản chỉnh sửa khách khẩn cấp của cô ấy